English Deutsch Magyar

Panocont panorámafotós vezérlő Merlin mechanikához

Bevezetés

Ez a kézivezérlő a Merlin mechanikákhoz közvetlenül csatlakoztatható és panorámaképek kényelmes elkészítését teszi lehetővé. Használatához nem szükséges sem számítógép sem okostelefon. Egyszerűen csatlakoztassa a Merlinhez, kapcsolja be, állítsa be a készítendő mozaikkép adatait és élvezze hogy a készülék a munka nehezét automatikusan elvégzi ön helyett.

Panorámafotós kézivezérlő Merlin mechanikához Panorámafotós kézivezérlő Merlin mechanikához

A Panocont számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik az okostelefonokhoz képest:

 • Kényelmes kezelés terepi körülmények között: A nyomógombok kezelése még kesztyűben is könnyebb mint az érintőképernyő használata.
 • Az LCD kijelző könnyen leolvasható még erős napfényben is.
 • A Panocont áramfelvétele nagyságrendekkel kisebb mint az okostelefoné. Külön akkumulátort nem igényel, tápellátása a Merlin akkujáról történik.

A készülék a következők készítését teszi lehetővé:

 • Teljes és fél gömbpanoráma
 • Tetszőleges felbontású panorámakép, téglalap tartományban
 • Szalag panoráma (vízszintes vagy függőleges)

A panorámaképek készítésénél a képek számát kétféleképpen adhatjuk meg: Az egyik lehetőség, hogy manuálísan beállítjuk, pontosan hány képet szeretnénk vízszintesen és függőlegesen. A másik lehetőség, hogy megadott paraméterek alapján (Objektív fókusztávolság, CCD mérete, képek közötti átfedés) a Panocont-tal számíttatjuk ki.

Az első esetben (képek számának manuális beállítása) fontos, hogy a felhasználó meg tudja becsülni, hogy hány kép szükséges egy adott terület lefedéséhez. Ha a kijelölt tartomány nem fedhető le a beállított vízszintes és függőleges képszámmal, a képek között nem lesz átfedés, akár hézag is lehet köztük.

Beállítások:

 • CCD mérete (Full frame, 1.3x ,1.6x, 2x crop)
 • Objektív fókusztávolság
 • Képek közötti átfedés
 • Referenciapont (Az aktuális pozíció a panorámakép közepe, bal felső, bal alsó... sarka lesz a kiválasztás szerint)

Használat

A leírásban a készülék LCD kijelzőjén megjelenő szövegek a következő módon vannak jelölve: "Szöveg az LCD-n"

Csatlakoztassa a készüléket a Merlin mechanikához (annak eredeti kézivezérlője helyére), majd kapcsolja be a Merlint. A kézivezérlő külön tápfeszültség csatlakozást nem igényel, a tápellátást a mechanikától kapja.

Bekapcsolás után a kijelzőn egy rövid időre megjelenik a készülék verziószáma, majd egy kis idő múlva a Merlin mechanika firmware verziószáma.

A készülék ekkor "mauális mód"-ban van. Ebben az állapotban a négy iránygombbal (fehér gombok) a panorámafejet mozgathatjuk, a középső gombbal pedig a sebességet állíthatjuk három fokozatban.

a középső gomb hosszú (2 másodperc) megnyomásával "menü mód"-ba kerülünk, ahol a különféle beállításokat és a panoráma program indítását tehetjük meg.

A menü módból manuális módba a középső gomb újbóli hosszú megnyomásával térünk vissza.

Az egyes menüpontok között a jobbra és balra gombokkal lépkedhetünk. Az éppen aktuáls menüpontban a beállítást a fel és le gombbal változtathatjuk meg.

Panorámaképek készítése közben

A panorámaképek automatikus készítését a menüből indithatjuk el. (Hogy pontosan hogyan, azt megtalálja lentebb a használati eseteknél leírva.)

Panorámaképek készítése közben a kijelső alsó sorában a következőhöz hasonló feliratok látszanak: H:4 V:6 [M]. A sor végén a szögletes zárójelben levő betű a készülék aktuális állapotát jelzi. Jelentése a következő:

 • M: Mozgás két pozíció között
 • W: Várakozás exponálás előtt és után
 • X: Exponálás

A panoráma programot megállíthatjuk menetközben is. ilyenkor a készülék az éppen folyamatban levő műveletet (például mozgás a következő pozícióba) még befejezi, utána áll meg.

Menüfunkciók ismertetése

A készülék a következő menüfunkciókkal rendelkezik:

Panoráma típusa (Panorama type)
Választhatunk teljes és fél gömb, átlós pontokkal megadott tetszőleges téglalap és vizszintes illetve függőleges szalag között.
Referenciapont helye (Reference point)
Kétféle lehetőség közül választhatunk:
 • Center: A referenciapont a készítendő mozaikkép közepén lesz. Ahová a mechanika mutat a panoráma program indításakor, ott lesz a kép közepe.
 • Any corner: A referenciapont valamelyik sarok lesz. Hogy melyik, azt a mechanika aktuális helyzete alapján a Panocont kézivezérlő automatikusan felismeri.
Végpont megadása (End point)
Ahhoz hogy a kézivezérlő tudja hogy mekkora tartományt szeretnénk lefedni a panorámaképpel, meg kell adnunk annak két pontját. Ez a két pont lehet két átlós sarok vagy a középpont és egyik sarok. Az egyik pontot a Referenciapont menüben, a másikat a Végpont megadása menüben állíthatja be. A sorrend lényeges: Először mindig a végpontot, majd a referenciapontot adja meg.
Képek száma vízszintesen (No. of images H.)
Itt adhatja meg hogy vízszintesen hány képből álljon a panorámakép. Ez csak abban az esetben érvényes ha a "Fixed X-Y" opciót választotta a Panoráma típus menüben. Ha nem ezt választotta, a Panocont maga fogja kiszámolni, hány képből állítja össze a panorámát.
Képek száma függőlegesen (No. of images V.)
Ugyanaz mint az előbbi menüpont, de itt függőleges irányban.
CCD mérete (Camera CCD size)
Egy listából választhatja ki a fényképezőgépe CCD méretét. A dokumentáció végén talál egy táblázatot a legismertebb fényképezőgépek CCD méreteiről.
Objektív fókusztávolság (Lens focal length)
Egy listából választhatja ki az objektívfókusztávolságát. A választahtó értékek 13...1200 mm tartományba esnek. Ha nem taljálja az ön objektívje fókusztávolságát, a hozzá legközelebbi kisebb értéket válassza. Az itt megadott értéknek csak akkor van jelentősége ha a képek számának meghatározását a kézivezérlőre bízza. Ha a "Fixed X-Y" opciót választotta a Panoráma típus menüben, a CCD méret kiválasztása nem szükséges.
Képek közötti átfedés (Image overlap)
Egy listából választhat a következő értékek közül: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Ekkora lesz az átfedés az egymás melletti képek között. Tipp: Ha az objektív fókuszok között nem találja az önét, válasson egy közeli értéket és az átfedéssel korrigálja: Például ha a ténylegesnél nagyobb fókuszhosszt választ a listból, nagyobb átfedés kiválasztásával korrigálhatja a hibát.
Stabilizálás időtartama (Time stab.)
Pozicionálás után, exponálás előtt a készülék várakozik, hogy a rezgések elálljanak. Ennek időtartamát állíthatjuk ebben a menüben.
Exponálás időtartama (Time exp.)
Exponálás időtartama, ennyi ideig zárja a távkioldó kontaktust a vezérlő. Ha a fényképezőgép bulb módban van, ez megegyezik az exponálás időtartamával. Ha a fényképezőgép nem bulb módban van, a kontaktus elején elkészül a kép a fényképezőgépen beállított expozíciós idővel.
Beállítások mentése (Save settings)
A beállított paramétereket (panoráma típus, képek száma, kamera és objektív adatai) elmenti a Panocont belső memóriájába és a következő bekapcsoláskor ezeket nem kell újra megadnia.
Program indítása (Panorama program)
Ezzel a menüponttal indíthatja a képek készítését.

Panoráma programok

A készülék többféle mozaikkép készítési módot támogat, ezeket tekintjük át a következőkben.

A panoráma programokat két nagy csoprtba sorolhatjuk, annak megfelelően hogy a képek számát a Panocont határozza meg, vagy nekünk kell manuálisan megadnunk.

Vízszintes szalagpanoráma automatikus képfelosztással (Horizontal Auto)

Fő jellegzetessége hogy a képek egy sorban egymás mellett helyezkednek el, a beállított átfedésnek megfelelően. Ilyen típusú panorámaképet készíthetünk például kilátótoronyból vagy hegytetőről.

A képtarományt az egyik végével és a közepével adjuk meg. Először a szalag végét jelöljük ki mint végpontot, aztán a fényképezőgépet oda állítjuk, ahol a készítendő panorámakép közepe lesz és így indítjuk a programot.

Ez a lehetőség természetesen nem csak szalag, hanem teljes téglalap panorámakép esetén is használható. Nagyon hasznos akkor, ha konkrét elképzelésünk van arról hogy mi legyen (pl. egy hangsúlyos tereptárgy) a készülő mozaikkép közepén.

 1. A középső gomb hosszú megnyomásával lépjünk be a menübe.
 2. Jelöljük ki a referenciapontot.
 3. Lépjünk a manuális módba és állítsuk a mechanikát az egyik végpontra, lépjünk vissza a menübe(Set end point) és tároljuk azt.
 4. A vízszintes és függőleges képszámot ugorjuk át.
 5. Állítsuk be az objektív fókusztávolságát (Lens focal lenght).
 6. Állítsuk be a CCD-szenzor méretét (Camera CCD size).
 7. Állítsuk be a képek közötti átfedést (Image overlap).
 8. Mentsük a beállított értékeket (Save settings).
 9. Lépjünk vissza a manuális módba. Ha referenciapontként a középpontot (Center) jelöltük meg, állítsuk a mechanikát (és a fényképezőgépet) a készítendő kép közepére. Ha referenciapontként az egyik végpontot adtuk meg, állítsuk a mechanikát a készítendő kép másik végpontjára.
 10. Lépjünk vissza a menübe, a balra nyíllal lépjünk a „Panorama program” ablakra és indítsuk el a programot.

Függőleges szalagpanoráma automatikus képfelosztással (Vertical Auto)

A beállítások megegyeznek a vízszintes programnál leírtakkal.

Panorámakép automatikus képfelosztással (Auto diagonal pt)

A készülék képes arra, hogy magától számolja ki, hány képre van szükség hogy a kívánt tartományt lefedje. Ebben a példában kijelöljük a tartomány sarkait és a készülékre bízzuk a képek számának kiszámolását. Ehhez meg kell adnunk néhány információt: A kamera képérzékelőjének (CCD) méretét, az objektív fókusztávolságát és a képek közötti átfedést. A példában a következő értékeket használjuk:

 • Kamera: ASP-C méretű képszenzor (Pl. a népszerű Canon EOS 500D is ilyen)
 • Objektív: 70mm-es fókuszú teleobjektív
 • Átfedés: 20% (Az egymás mellett levő képek ilyen mértékben lógnak egymásra.)

A Panocont ezek alapján ki tudja számítani hány képpel tudja lefedni a kívánt területet. A következő módon készíthetjük el a panorámaképet:

 1. Kapcsoljuk be a készüléket és várjuk meg amíg a "Connected" üzenet megjelenik a kijelzőn.
 2. Hosszan nyomjuk meg a középső gombot, hogy a menübe kerüljünk.
 3. A jobbra gombbal lépkedve lépjünk be a "Panorama type" menübe. Itt a fel-le gombokal válasszuk ki az "Auto diagonal pt." opciót. Ennek jelentése: automatikus képfelosztás két, átlósan megadott sarokpont szerint.
 4. A jobbra gombbal lépkedve lépjünk be a "CCD sensor size" menübe. Itt a képérzékelő méretét adjuk meg. A fel-le gombokkal válasszuk ki a "APS-C (1.6x Crop)" opciót.
 5. A jobbra gombbal lépkedve lépjünk be a "Obj. focal length" menübe. Itt az objektív fókuszát választjuk ki. A fel-le gombokkal válasszuk ki a 70mm értéket.
 1. Lépjünk be a menübe.
 2. Jelöljük ki a referenciapontot (any corner).
 3. Lépjünk a manuális módba és állítsuk a mechanikát az egyik végpontra, lépjünk vissza a menübe és tároljuk azt.
 4. A vízszintes és függőleges képszámot ugorjuk át.
 5. Állítsuk be az objektív fókusztávolságát (Lens focal lenght).
 6. Állítsuk be a CCD-szenzor méretét (Camera CCD size).
 7. Állítsuk be a képek közötti átfedést (Image overlap).
 8. Mentsük a beállított értékeket (Save settings)
 9. Lépjünk a manuális módba, és állítsuk a mechanikát a készítendő kép átellenes végpontjára.
 10. Lépjünk vissza a menübe, a balra nyíllal lépjünk a „Panorama program” ablakra és indítsuk el a programot.

Megjegyzés: Ha referenciapontként a „Center”-t választjuk ki, az a pont, ahol a mechanika a program indításakor éppen tartózkodik, a készítendő kép közepe lesz, a program ehhez képest fogja a kép méretét meghatározni.

Panorámakép előre megadott képszámmal.

A példában olyan mozaikképet szeretnénk készíteni, amelyben vízszintesen 8, függőlegesen 4 db kép van. (8 x 4 elrendezés). Ebben az esetben a képek számát mi adjuk meg, nem pedig a készülékkel számoltatjuk ki. A készítendő tarományt két átlós sarkával adjuk meg.

 1. Kapcsoljuk be a készüléket és várjuk meg amíg a "Connected" üzenet megjelenik a kijelzőn.
 2. Hosszan nyomjuk meg a középső gombot, hogy a menübe kerüljünk.
 3. A jobbra gombbal lépkedve lépjünk be a "Panorama type" menübe. Itt a fel-le gombokal válasszuk ki a "Fixed X-Y" opciót.
 4. A jobbra gombbal lépkedve lépjünk be a "No. of images horiz" menübe. Itt a vízszintes képszámot adjuk meg. A fel-le gombokkal állítsunk be 8-at.
 5. A jobbra gombbal jépjünk át a "No. of images vert" menübe. Itt a függőleges képszámot adjuk meg. A fel-le gombokkal állítsunk be 4-et.
 6. Hosszan nyomjuk meg a középső gombot, hogy kilépjünk a menüből. Manuális módba jutunk, amikor a panorámafejet pozicionálhatjuk
 7. A nyíl gombokkal vezessük a fényképezőgépet úgy, hogy a készítendő kép tartomány egyik, pl. jobb alsó sarkába kerüljön.
 8. Hosszan nyomjuk meg a középső gombot, hogy a menübe kerüljünk.
 9. A jobb gombbal lépkedve lépjünk be a "Set end point" menübe. Nyomjuk meg a fel gombot, hogy eltároljuk a végpontot. a kijelzőn megjelenik az "End pos stored" üzenet.
 10. Hosszan nyomjuk meg a középső gombot, hogy kilépjünk a menüből. Ismét manuális módba jutunk.
 11. A nyíl gombokkal vezessük a fényképezőgépet úgy, hogy a készítendő kép tartomány átellenes, pl. bal felső sarkába kerüljön.
 12. Hosszan nyomjuk meg a középső gombot, hogy a menübe kerüljünk.
 13. A jobbra gombbal lépkedve lépjünk be a "Start panorama" menübe.
 14. Nyomjuk meg a fel gombot, és a készülék elkészíti a panorámaképet.

Megjegyzés: Fontos, hogy a felhasználó meg tudja becsülni, hogy hány kép szükséges egy adott terület lefedéséhez. Ha a kijelölt tartomány nem fedhető le a beállított vízszintes és függőleges képszámmal, a képek között nem lesz átfedés. Ez a program főleg a széleslátószögű és halszemoptikák esetében javasolt.

Félgömb-panoráma (Half sphere)

 1. A referencia pont és végpont kiválasztása , ill. a képek vízszintes és függőleges számának meghatározása ebben az esetben nem szükséges. A mechanika kiinduló pozíciója lesz a befejező is. A szükséges képek számát a program – az objektív fókusza és a képek átfedése alapján – automatikusan kiszámolja.
 2. Állítsuk be az objektív fókusztávolságát (Lens focal lenght).
 3. Állítsuk be a CCD-szenzor méretét (Camera CCD size).
 4. Állítsuk be a képek közötti átfedést (Image overlap).
 5. Mentsük a beállított értékeket (Save settings).
 6. Indítsuk el a programot (Panorama program).

Teljes gömb-panoráma (Full sphere)

Hamarosan...

1. Függelék: Képszenzor méretek

A Panocont a következő CCD méretek kiválasztását teszi lehetővé: A táblázatban megtalálja a CCD érzékelők nevét, méreteit.

Típus Képkivágás (Crop) Átló (mm) Szélesség (mm) Magasság (mm) Ismert kamera (a teljesség igénye nélkül)
Full frame 1x 43.3 36 24
 • Canon EOS 5D
 • Canon EOS 5D Mark II
 • Canon EOS-1Ds Mark III
APS-H 1.3x 33.5 27.9 18.6
 • Canon EOS 1D
 • Canon EOS-1D Mark IV
APS-C 1.6x 26.8 22.3 14.9
 • Canon EOS 400D
 • Canon EOS 450D
 • Canon EOS 500D
 • Canon EOS 550D
 • Canon EOS 600D
 • Canon EOS 40D
 • Canon EOS 50D
 • Canon EOS 60D
 • Canon EOS 7D
4/3" Type 2x 22.5 18 13.5
 • Olympus E-600
 • Panasonic Lumix DMC-GF3
1" Type   16 12.8 9.6  
2/3" Type   11 8.8 6.6  
1/1.7" Type   9.5 7.6 5.7
 • Canon PowerShot G12
 • Canon PowerShot S95
1/1.8" Type   8.9 7.2 5.3  
1/2" Type   8 6.4 4.8  
1/2.3" Type   7.7 6.2 4.6
 • Canon PowerShot SX230 HS
 • Canon ELPH 300 HS (IXUS 220 HS)
 • Panasonic Lumix DMC-ZS8 (Lumix DMC-TZ18)
1/2.5" Type   7.2 5.8 4.3  
1/2.7" Type   6.7 5.4 4  
1/3" Type   6 4.8 3.6  
1/3.2" Type   5.7 4.5 3.4  
1/3.6" Type   5 4 3