English Deutsch Magyar

MC3 használata az Ursa Minor programmal

Az Ursa Minor Pro program teljes körűen támogatja az MC3 és MC5 vezérlőket. Még abban az esetben is érdemes az Ursa Minor programmal kipróbálni, ha az ön szándéka az, hogy valamilyen más szoftvert kíván használni, például Ascom driverrel. Az Ursa Minor program kiváló eszköz arra nézve, hogy az MC3 és MC5 vezérlők működését megértse, használatát és beállításást begyakorolja. Más programok előnyben részesítése esetén is szükség lehet az Ursa Minor programra, például a park pozíció beállításáról vagy az enkóderek hibátlan működéséről történő meggyőződésre. Ha ön bármilyen működési rendellenességet (például triviálisan hibás pozicionálst) tapasztal, minden esetben azt javaslom, először az Ursa Minor programmal igyekezzen a hibát reprodukálni, annak természetét megérteni, és a szükséges beállításokkal azt kijavítani.

Mind az MC3 és OC5 rendelkezik azzal a képességgel hogy két, egymástól nagyon eltérő módban képes működni. Fontosnak tartom, hogy a felhasználó értse meg ezen működési módok sajátosságait.

A működési módok a következők:

Alacsony szintű működés.
Ez azt jelenti, hogy a vezérlő elektronika tulajdonképpen egy "buta" motorvezérlővé van lefokozva. Ilyenkor olyan egyszerű parancsokat adunk neki, mint például "Menj az 1.motorral pozitív itányba x lépést y sebességgel!". Ilyenkror valamilyen magasszintű eszköznek (számítógép vagy kézivezérlő) kell a vonatkozó csillagászati számításokat elvégeznie, figyelembe venni a földrajzi pozíciót, időt és tekintettel lenni a mechanika típusára (Meridián flip német ekvatoriális mechanikák esetében)
Magas szintű működés.
Ez azt jelenti, hogy a vezérlő elektronika önmaga végzi a csillagászati számításokat, kezeli a Meridián flipet, és veszi figyelembe a földrajzi pozíciót és az időt. Ilyen esetben a vezérlő elektronikának ehhez hasonló parancsot adunk ki: "Menj a célpontra, amelynek koordinátái: Ra=hh.mm.ss Dec=dd.mm.ss és kövesd annak mozgását sziderikus sebességgel!"

Az elektronika képes mindkét működési módra. Éppen ezért kétféle protokolt támogat az eszköz. Egy alacsony szintű és egy magas szintű protokolt. A működési üzemmód annak függvényében dől el, hogy milyen protokollal szólítjuk meg az eszközt. Az igazság az, hogy három protokol létezik, mert a magas szintűből van egy bináris és egy ascii változat is, de ez utóbbi kettő lényegében ugyanazt tudja.

Bár az elektronika képes mindkét működési módra, egyidejűleg csak egyféle állapotban lehet, azaz vagy alacsonyszintű, vagy magasszintű módban. Nagyon sok galibát képes okozni az, ha például egyszerre szeretnénk magasszintű és alacsonyszintű parancsokat adni a készüléknek, például alacsony szintű parancsokat a kézivezérlővel és magas szintű parancsokat az ascom driverrel. Hasonlóképpen sok problémát fogunk tapasztalni akkor, amikor nem vagyunk tisztában ezekkel és szándékunk szerint magas szintű módban használnánk az eszközt, de az alacsony szintű módban van. Az ilyen jellegű problémák elkerülése érdekében azt javaslom, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót és ennek megfelelően végezze el a rendszer beállítását, gyakorolja be használatát. Tisztában kell lennünk azzal, hogy miközben használjuk az OC5-öt, melyik módban használjuk (low level vagy high level) és az egyes esetekeben milyen beállításokra van szükség, és az adott beállításért melyik komponens (OC5, kézivezérlő, Ursa Minor program, Ascom driver, Ascom kliens program(például MaximDL vagy Prism), vagy Hydra) felelős. Ha itt eltévesztünk valamit (pl. azt gondoljuk, hogy a kézivezérlő a felelős a pontos időért, miközben az az Ascom driver felelőssége lenne) jönnek a hibás működések.

Első eset:

Low level működtetés kézivezérlővel.

Ilyenkor csak a kézivezérlő van az OC5-höz csatlakoztatva, a számítógép felé nincs kapcsolat. Ekkor a kézivezérlőben kell meggyőződnünk az időpont és a helyszín helyességéről. A távcső inicializálását a kézivezérlő megfelelő menüpontjával indíthatjuk. Ezután a távcső alkalmas a pozicionálásra.

Második eset:

Low level működés Ursa Minor programmal.

Mint ha az előző eset lenne, de kézivezérlő helyett a számítógépen futó Ursa Minor program adja ki a parancsokat. Az Ursa Minor Programban kell meggyőződnünk az időpont és a helyszín helyességéről, és ennek a menüjéből indítva kell elvégeznünk a rendszer inicializálását. (Init scope menüpont)

Harmadik eset:

High level protokol használata az Ursa Minor programmal.

Az időpontot és a helyszínt maga az OC5 kezeli. Fontos, hogy legyen gombelem az OC5-ben. Előfeltétel, hogy a földrajzi pozíciót korábban, az MCConfig programmal helyesen beállítsuk be az OC5-ben. Ha ezt esetleg nem tettük meg, lehetőségünk van az Ursa Minor ptogramból is beállítani, csak ne felejtsük el, hogy ezután még ki kell adnunk a "Paraméterek mentése Flash memóriába" parancsot is. A működés további előfeltétele az is, hogy az OC5 belső órája UT szerint posnosan járjon. Erről is meggyőződhetünk az Ursa Minor programmal.

Negyedik eset:

High level protokol használata a kézivezérlővel. Jelenleg ez még nem lehetséges. A kézivezérlőhöz új firmware fog kelleni. Ezután lesz teljes értékű a párhuzamos működés: Egyszerre tudja irányítani az OC5-öt Ursa Minor programmal és a kézivezérlővel. A kézivezérlő és a program tud arról, hogy milyen parancsot adtunk ki a másik eszközzel.

Ötödik eset:

High level protokol használata Ascom driverrel.

Csak akkor célszerű ezzel megpróbálkozni, ha a harmadik esettel (High level protokol Ursa Minor programmal) már tökéletesen boldogulunk, tisztában vagyunk vele, hogyan kell beállítani.

Hatodik eset:

Valamelyik High level eset enkóderekkel kiegészítve.

High level működés Ursa Minor programmal

A kezdeti beállítás és tesztelés közben a kézivezérlőt ne használjuk, az ne legyen az vezérlő elektronikához csatlakoztatva! A következő néhány lépésben csak a vezérlő elektronika legyen a számítógéphez csatlakoztatva USB kábellel, semmilyen más eszközt ne csatlakoztassunk hozzá! (Kézivezérlő, autoguider)

Mielőtt használatba vesszük az eszközt, végezzük el a következő beállításokat!

 • Az MCConfig programmal állítsuk be a motorok forgásirányát, sebességét, gyorsulását.
 • Szintén az MCConfig programmal állítsuk be a földrajzi pozíciót.
 • Mentsük el a beállításokat a "Save settings" gombbal!

Ezután az Ursa Minor programmal végezzük el a következőket:

 1. Csatlakozzunk a vezérlőelektronikára magas szintű protokollal (Akár a bináris, akár a ascii megfelel)
 2. Olvassuk ki a vezérlőből a földrajzi pozíciót, ezzel győződjünk meg arról, hogy a vezérlőben a beállítás nem felejtődött el. Ehhez az Ursa Minor programban válasszuk a menüből a "Setup" menüpontot, majd azon belül a "Set geographic position" menüpontot.
 3. Ekkor a megjelenő alakban látjuk, hogy az két panelra van felosztva. A bal oldali az Ursa Minor program saját beállítását tartalmazza, a jobb oldali pedig a vezérlő elektronikáét.
 4. Ez utóbbi panelon nyomjuk meg a "Read from the telescope controller" gombot! Ekkor a gomb alatt levő mezőkben megjelenik a vezérlő által tudott földrajzi pozíció. Ennek helyesnek kell lennie! A következő kép ábrázolja, mit kell látnunk. (A képre kattintva megtekintheti azt teljes méretben.)
  Ursa Minor Pro: MC5 inicializálás
  Magyarázat:
  • Az 1-el jelölt gombbal kapcsolódtunk a távcsővezérléshez.
  • A 2. szövegmezőben látható, hogy "high level binary protokolt használunk.
  • A 3. szövegmezőben látható, hogy akapcsolódás sikeres volt.
  • A 4. gombbal megpróbáltuk kiolvasni a földrajzi pozíciót a távcsővezérlőből.
  • A 6. szövegmezőkben megjelent a kiolvasott pozíció.
  • Ha azt látjuk, hogy a vezérlőben nem a megfelelő koordináták szerepelnek, az 5. gombot nyomjuk meg! Ekkor a programban beállított koordináták átíródnak a vezérlőbe.
  • A 4. gombot ismét megnyova, ekkor már azt látjuk a 6. szövegmezőkben, hogy a helyes koordinátákat tudja a vezérlő.
  • A 7. ponttal jelölt helyen azt látjuk, hogy az időzóna nulla. Ez jelen esetben nem hiba, mert a távcsővezérlő elektronika magas szintű protokolt használva UT szerint kezeli az időt, ő az időzónáról nem is tud.
 5. Olvassuk ki a vezérlőből az időt! Ezzel tudjuk ellenőrizni, hogy a vezérlő belső órája jól jár (Az MC5 alappanelon levő gombelem táplálja kikapcsolt állapotban is.). Ehhez az Ursa Minor programban válasszuk a menüből a "Setup" menüpontot, majd azon belül a "Set time" menüpontot.
 6. Hasonlóan az előző ablakhoz, látjuk, hogy az két panelra van felosztva. A bal oldali az Ursa Minor program saját beállítását tartalmazza, a jobb oldali pedig a vezérlő elektronikáét.
 7. A jobb oldali panelon nyomjuk meg a "Read from the telescope controller" gombot! Ekkor a gomb fölött levő mezőben megjelenik, hogy a vezérlő szerint mi a pontos idő UT szerint. Ha még nem állítottuk be az időt, itt hibás értéket fogunk kapni.
 8. A megfelelő idő beállításához nyomjuk meg a "Synchronize to program" gombot! Ekkor az Ursa Minor program által tudott idő áttöltődik a vezérlő elektronikába.
 9. Győződjünk meg ennek sikerességéről, nyomjuk meg újra a "Read from the telescope controller" gombot! Ekkor a gomb fölött levő mezőben már helyes időt kell látnunk. Egy kis idő elteltével nyomjuk meg újra a "Read from the telescope controller" gombot! Látnunk kell, hogy az idő megfelelően telik az elektronika órája szerint is.
 10. Biztos, ami biztos, bontsuk a kapcsolatot, kapcsoljuk ki az MC5-öt, és kis idő múlva kapcsoljuk be, és olvassuk vissza a földrajzi pozíciót és az időt! Azt kell tapasztalnunk, hogy az MC5 kikapcsolás után sem felejtette el a földrajzi pozíciót és kikapcsolt állapotban is járt az órája. A következő kép ábrázolja, mit kell látnunk. (A képre kattintva megtekintheti azt teljes méretben.)
  Ursa Minor Pro: MC5 inicializálás
  Magyarázat:
  • Az 1. gombbal megpróbáltuk kiolvasni az időt a távcsővezérlőből.
  • A 2. szövegmezőben megjelent a kiolvasott idő. Ennek meg kell egyeznie (kis eltérés megengedett) a 4. mezőben levővel.
  • Ha azt látjuk, hogy a vezérlő órája nem elég pontosan jár, a 3. gombot nyomjuk meg! Ekkor a programban levő idő átíródik a vezérlőbe.
  • Az 1. gombot ismét megnyova, ekkor már azt látjuk a 2. szövegmezőkben, hogy a helyes idővel dolgozik a vezérlő.
  • Az 5. szövegmezőben a helyi csillagidőt látjuk, ami az épp most delelő csillag Ra koordinátája.
 11. Ezután inicializáljuk a távcsövet! Lépjünk be a "Telescope / Initializing telescope" menübe! Itt válasszuk a "Start position: Counterweight points to west, scope at the eastern side, looks to the Equator" menüpontot. Ekkor távcső-mozgás nem történik, csak a rendszer inicilizálja a belső pozíció változókat.
  Ursa Minor Pro: MC5 inicializálás
 12. Az Ursa Minor programban válasszuk a "Teljes égbolt" nézetet, hogy a teljes látható égterület jelenjen meg a képernyőn, középen a Zenittel.
 13. Mozgassuk el a képernyőn a távcsővezérlés ablakot úgy, hogy az a lehető legkevesebbet takarja el a csillagtérképről.
 14. Nyomjuk meg a "Get position" gombot a távcsővezérlő ablakban! Ekkor a program egy célkereszt szimbólummal jelöli a térképen a távcső pozícióját.
 15. Ellenőrizzük, hogy a pozíció helyes! A Távcsőnek is, és a csillagtérképen megjelenő célkeresztnek is a Meridiánon, az Egyenelítőn kell lennie!
  Ursa Minor Pro: MC5 inicializálás
  Magyarázat:
  • Az 1. gombbal lekérdeztük a távcső pozícióját a távcsővezérlőből.
  • A 2. számmal jelölt helyen látjuk, hogy a távcső pozícióját jó helyre jelenítette meg a célkereszt szimbólummal.
  • A 3. szövegmezőben láthajtuk a helyi csillagidőt, ami egyúttal a távcső pozíciója.
 16. Miután eddig hiba nélkül eljutottunk, próbálkozzunk meg a goto-val: Jelüljünk ki egy csillagot a képernyőn (Első próbaként olyat válasszunk, ahol nem kell Meridián flip-et végrehajtani!), majd kattintsunk rajta a jobb egérgombbal!
  Ursa Minor Pro: MC5 inicializálás
  Magyarázat:
  • Az 1. számmal jelölt csillagot választottuk ki. Ezt jelzi a célkereszt.
  • A jobb egérgombra előugró menüben a 2. számmal jelölt menüpontot választjuk.
 17. Ezután válasszunk egy olyan csillagot, ami a másik térfélen (A Meridián másik oldalán.) van! Indítsunk goto-t erre a csillagra! Azt kell tapasztalnunk, hogy a program végrehajt egy Meridián flip-et is a pozicionálás közben.

Jótanács: Minden esetben, ha hibás működést tapasztal, mielőtt joban elmélyedne a hibakresésben, javaslom, hogy a fenti tesztet végezze el! Az Ursa Minor programmal kiolvasott időnek és földrajzi pozíciónak helyesnek kell lennie!